Тренировки

Усъвършенстване на двигателната култура и физиологията

Тренировката е процес на обучение и усъвършенстване на двигателната култура и възможности на човешкото тяло. В леката атлетика основното движение е бягането, за това почти всички тренировъчни средства са насочени към заучаване на техниката, чрез специални бегови упражнения, специални занимания и подскоци на препятствия, различни обучения с ластици, топки, тежести, както и движения със собствено тегло. Всичко това води до по-голяма сила и тонус, от което следва и по лесно придвижване по земята.